Zastosowanie

Proponowane rozwiązanie  pozwoli na:

  • zabezpieczenie zabudowanych dzielnic miast przed powodziami błyskawicznymi,
  • zagospodarowanie wód deszczowych w obrębie danej posesji,
  • ograniczenie lub eliminację odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
  • łagodzenie skutków zmian klimatycznych w terenach zabudowanych (system podczas deszczu magazynuje wodę, podczas upału schładza otoczenie i nadawania rośliny,
  • wzbogacenie miejskiej szaty roślinnej.

Rozwiązanie dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego, Deweloperów.