Problem, który chcemy rozwiązać

Zagrożenia związane z występowaniem deszczy nawalnych zostało w licznych artykułach naukowych określone mianem „powodzi błyskawiczne”. Przyczyną jej występowania są coraz częściej obserwowane deszcze nawalne oraz uszczelnienie powierzchni terenu. Tendencja uszczelniania powierzchni terenu zwłaszcza widoczna jest w dużych miastach – dużo zabudowań pokrytych blachą, papą , ulic asfaltowych, powierzchni pokrytych kostką brukową itp. Woda deszczowa szybko spływa po tego typu powierzchniach (brak możliwości wsiąkania). W konsekwencji krótkich ale bardzo intensywnych opadów woda nie mieści się w kanalizacji deszczowej. Proponowane rozwiązanie gromadzi wodę deszczową w zbiornikach możliwych do zlokalizowania właśnie w terenach mocno zurbanizowanych.

W okresie upałów mamy do czynienia z tzw. „miejską wyspą ciepła”. Nagrzane powierzchnie ulic, chodników, budynków negatywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.

Proponowane rozwiązanie wprowadza w obszar zurbanizowany dodatkowe elementy zieleni, daje możliwość ich automatycznego podlewania czy zraszania otoczenia. Przetrzymanie wody od okresu opadu do czasu upałów nie wiąże się z pogorszeniem jej parametrów. Woda nie zagniwa bo ciągle jest w ruchu, dodatkowo może być filtrowana na tzw. złożu roślinnym.