Korzyści

Korzyścią z zastosowania rozwiązania będzie:

  • odciążenie kanalizacji deszczowej w okresach deszczy nawalnych,
  • utworzenie pojemności retencyjnej zabezpieczającej dane miasto przed podtopieniami,
  • wykorzystywanie zgromadzonej wody deszczowej,
  • zwiększenie powierzchni zieleni urządzonej w mieście,
  • rewitalizacja tkanki miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań ekologicznych.