Co wyróżnia rozwiązanie AQUARes:

  • retencjonowanie wody jeszcze przed jej dotarciem do kanalizacji deszczowej – przeciwdziałanie przeciążeniu sieci kanalizacyjnej,
  • gromadzenie wody w zbiornikach pionowych – ograniczenie zajmowanego terenu,
  • wielokrotne wykorzystywanie zgromadzonej wody,
  • komplementarne wykorzystanie systemów informatycznych, technologii IT, systemów odwodnieniowych, oświetleniowych, OZE, systemów gromadzenia i analizy danych meteo,
  • dostosowanie się do prognozowanej sytuacji na podstawie wniosków z analizy dotychczas zgromadzonych danych jak i informacji prognozowanych,
  • demonstracyjny sposób zagospodarowania wód deszczowych.

Symulacja pracy pojedynczej instalacji przedstawia animacja

Realizacja: HERON – Animacja Techniczna www.at-heron.pl