Udział AQUARes sp. z o.o. w Konferencjach i targach w latach 2020 – 2022