Opis rozwiązania

AQUARes – system dedykowany dla władz miejskich, jako rozwiązanie mające przystosować miasta do zmian klimatu widocznych w postaci  deszczy nawalnych i okresów suszy.

System tworzą starannie zakomponowane rozproszone układy zbiorników mikroretencji, których działanie sterowane jest komputerowo. Na podstawie faktycznie  zmierzonych danych i prognoz meteo zapewniana jest pojemność  retencyjna pozwalająca przyjąć najbliższy deszcz. Zgromadzona woda  wykorzystywana jest do wytwarzania energii na potrzeby podświetlenia  zewnętrznego otoczenia budynków a w razie potrzeby do nawadniania  roślinności.  System ma za zadanie:

  1. odciążyć kanalizacje deszczową w czasie deszczy nawalnych aby zminimalizować straty,
  2. ograniczyć  zjawisko „Miejskiej wyspy ciepła”.

W skład systemu wchodzi szereg pojedynczych instalacji do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych.

Instalacja składa się ze zbiornika pionowego , zbiornika dolnego, układu paneli PV, pompy zatapialnej, układu generowania energii. Działa jako układ szczytowo pompowy sterowany na podstawie prognoz meteo, tak aby przejąć spodziewany opad a zgromadzoną wodę wykorzystać do wytworzenia energii, czy nawadniania roślinności przykrywającej zbiornik dolny.

Zbiornik pionowy wsparty na konstrukcji samonośniej, przy ścianie szczytowej  budynku przejmuje wody opadowe z połaci dachowych. Po ustaniu opadu dopełniany jest wodą ze zbiornika dolnego, tłoczonej przez pompy zasilane z paneli PV.

Zbiornik dolny przyjmuje wody opadowe z bezpośredniego otoczenia budynku, przykryty jest warstwą roślinności, która pełni także rolę filtra do oczyszczania wody.

Po zmroku woda ze zbiornika pionowego wykorzystywana jest do wytwarzania energii na potrzeby podświetlenia zew. budynku. W dzień woda jest przepompowywana do zbiornika pionowego lub kierowana do podlewania roślinności, aby zapewnić miejsce na spodziewany opad.