Rozwiązanie AQUARes pozwala na:

  • Odciążenie kanalizacji deszczowej w czasie opadów
  • Przeciwdziałanie zjawisku powodzi błyskawicznej.
  • Łagodzenie odczucia upałów – Zwiększanie powierzchni terenów zielonych w mieście.
  • Schładzanie otoczenia za pomocą zgromadzonej wody
  • Wielokrotnie wykorzystywanie zgromadzonej wody w procesie wytwarzania energii czy nawadniania roślinności.
  • Edukację ekologiczną mieszkańców – wskazanie na sprawę poszanowania i wykorzystywania wody.